Czy jest obowiazek kasy fiskalnej

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w obcej walucie jest dodatkowa?

W ruchu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a też do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, które powinny wydobywać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które muszą robić kasy rejestrujące zapisane są zaś w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w naukę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w zakładzie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania daty a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w pozostałej walucie w myśli fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być objęty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać spowodowane z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, jakie są używane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż artykułów na pracę konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w pozycję, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, która została ukazania w pytaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte artykuły uważa żyć zatrudniana w euro, w sezonie jak wartość sprzedaży będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.