Ewa pospiech

African MangoAfrican Mango o melhor suporte para a sua perda de peso

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Gdy na swojej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów dostosowuje się różne sposoby gaśnicze. Najprostszym jest właśnie woda. Lecz nie w wszystkim przykładu można się nią służyć. W pożarach bierze się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród tego, że bogata ją kierować wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie przedstawia to, iż nie można spośród niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest wydajnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na oferowaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę używa się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Natomiast w tych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.