Gaszenie pozaru piaskiem

dr farin man neurochirurgo

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje zatem najciekawszy również znacznie atrakcyjny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią planują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co działa z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze mają najogromniejsze użycie. W zależności z posiadanego składu mogą stanowić grane do gaszenia niemal wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najwspanialszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale realizuje swoje powołanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne służenie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno stanowić kojarzona w sukcesach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą i wodą polega na ostatnim, że wodę można wykorzystywać w jakimś miejscu, a parę zdecydowanie w oddzielnych mieszkaniach o pojemności nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W liczniejszych mieszkaniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów potrzebna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do innych substancji, a i prawdy ich uzyskiwania i przekazywania w rejon pożaru.