Odpylanie spalin filtry workowe

System odpylania znajduje użycie w branżach przemysłu, cieszących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w ciągach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Podejmujące się cząstki o dużo niewielkich rozmiarach są zagrożenie dla maszyn także dla zdrowia człowieka (część spośród nich trzyma działanie toksyczne), stąd te dobre systemy odpylania są ważny składnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem przychodzą na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media i zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale i przeciwdziałać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym dojeżdża do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej oraz w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w obudowie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w sposób oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle istotną pracą w systemach odpylających jest ich szczelność - każda przerwa w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności układu i zagrożenia. Innym elementem dużym w budów jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe tworzą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.