Oswietlenie awaryjne centralna bateria

Każdy budynek i jego usytuowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, obowiązkowo musi mieć instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie stosowane stanowi w domach na fakt nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, czy innych zdarzeń losowych. W zależności od źródeł zasilania oświetlenie to dzielimy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom pozostającym lub opuszczającym pomieszczenia zamku w którym dołączyło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia stosowane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać obowiązujące normy, żeby ich użycia odnosiło pożądany skutek. Oprawy takich źródeł światła tworzone są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Godzina pracy takiego źródła światła zależy od modułu jaki zastał zainstalowany i powoduje się w przedziale od 1 do 3 godzin. Nowym rozwiązaniem że być wykonanie oprawy rastrowej stworzonej z blachy i tworzonej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, a ich paraboliczny kształt zapewnia dobre oświetlenie. W wnętrzach o wielkiej kubaturze, podwyższonej wilgotności oraz ogromniejszym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, wykorzystywane są oprawy świetlówkowe. Ich cechą stanowi ogromniejsza stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a dodatkowo innowacyjne techniki sprawiają, że wzrastają wymagania zabierające się również do modułów świetlnych. To było się powodem coraz szerszego zastosowania takich akcesoriów jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, istnieje nie tylko energooszczędne, a także bardziej pewne i zawiera dłużysz okres gwarancyjny na ich bezproblemowe działanie. Spełnia ono całe zalecenia oraz czekania klientów, którzy dbają o właściwe wyposażenie budynku, dobre z polskimi normami.