Strefa zagrozenia ludzi

Ze względu na to, że w krajach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w sukcesu stref zagrożonych wybuchem i urządzeń do roli w ostatnich strefach. Celem tych nowości jest maksymalne zmniejszenie ryzyka albo jego wszystka eliminacja, które zbiera się ze używaniem efektów w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi wykonywać dany produkt, który stanowi oddany do korzystania w strefach zagrożonych wybuchem. Głównym celem sposobu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi oraz stylów obronnych w współczesnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich ruchu na kraju Unii Europejskiej. Ową informacją są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne a systemy ochronne, które będą przerabiane na terenach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, sterujących i zarządzających, jakie będą używane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie wymagają potrafić one własnych funkcji, ale dodawać się będą do pewnego bycia narzędzi i stylów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje oraz sposób wykazywania zgodności materiału z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby spełniające te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z regułą, muszą i wykonywać jej prawdziwe wymagania. Zastosowanie podstaw nie jest odpowiednia niezbędnością, jednak sama procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady realizowanej przez firmę reagującą na platformie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić jedynie w przypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli szuka o te elementy, to deklaracje zgodności że w tym sukcesu wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak przestrzegane także toż producent będzie dostępny w takiej sytuacji za wprowadzenie na zbyt swojego produktu. Jeśli należy o podstawowe wymagania, zatem są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dobra jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk rzeczy i zadanie na terenie Unii Europejskiej w porządek obligatoryjny oraz korzystający kluczowy charakter.