Strefy zagrozenia wybuchem metanu

W środowiskach, w jakich może nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale także oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodę z napisanymi w niej wartościami jest teraz wymogiem prowadzonym do producentów tego typu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej czynności, jak i sił.

Każdy dom, bez powodu na wykonywaną kampanię, powinien być wyposażony nie tylko w najdoskonalszej formy urządzenia potrzebnego do stałej pracy, lecz i właściwie dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Teraz na potrzeby tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka klasę, kiedy również odporność wykorzystanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na przeróżne sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a też maszyny do profesjonalnych zastosowań, w obecnym nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz różnego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których istnieje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra tym w możliwości są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a i podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a dodatkowo modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo łatwa wydajność i jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w zakładach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych oraz wyjątkowych umieszczają się na działaniu centrali wentylacyjnych dostosowanych do m.in. wilgoci i stanu zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.